Doorgaan naar hoofdcontent

Mist kan zo belemmeren

Ik heb veel gesprekken met mensen, jong en oud.
Zo vaak hoor ik vragen over bekering en uitverkoren zijn.
Het is zo herkenbaar voor mij, die vragen, onzekerheden en al die angst.
Wat als het toch niet voor mij is!?
Ik leefde hierdoor in een mist.
Mijn zicht, menselijk zicht is al beperkt, werd erdoor belemmerd, ik zag alleen dat wat dichtbij voor gehouden werd.
Dankbaar ben ik dat het Licht ging schijnen, dat God een weg voor mij bedacht heeft die geen mens bedenken kon.
Nu komen veel mensen naar mij toe en vragen:


Waar moet ik beginnen?
Ja echt ik wil het allemaal ook, ik wil ook absoluut niet naar de hel maar...ja hoe dan?
Moet God het niet doen?
Hoe weet ik dan dat God het heeft gedaan, dat ik het niet zelf verzin of gedaan heb?
Of de volgende opmerking: ja vergeven ik weet dat het hoort, maar het is niet mijn schuld, het komt echt door de ander, ik heb al zo vaak vergeven nu moet de ander maar eens over de brug.
En zonde belijden, dat is nou ook niet echt de hobby van ons christenen.
We zoeken door, maar waar?
In ons zelf?


Vragen


Er is zoveel verwarring gekomen in de wereld, dat we er allemaal verward door raken, waardoor de waarheid zo lastig te vinden is.
Vele mensen verlangen naar God, maar wachten tot God het gaat doen in hun leven.
En ja ik weet dat Hij dat kan, dat Hij dat wil, en vaak als ik hierover iets vertel dan komt hier al direct:

Maar Petrina denk jij dan echt dat je het zelf kan??
Wil je mij dat nu gaan vertellen?
Nou nee!
Want ik was nog niet klaar..

Als je een verlangen hebt naar God, van wie komt dat dan?
Denk je dat je dat zelf kan creëren? 
Die onrust die zich meester heeft gemaakt en die je hart bestookt met vragen.
Ik weet dat die onrust, die prikkelingen niet van mensen afkomstig is.
Het is God, Hij klopt op je hart, en Hij roept jou.
En dan zijn er mensen die denken dat wij als mensen helemaal niets hoeven te doen.
Die dan zeggen, als Hij mij roept, en als Hij klopt, dan moet Hij komen op Zijn tijd.
Ik kan niets doen om mezelf te bekeren toch, het is allemaal van God.
Ze wachten en hebben het over Paulus, het moet duidelijk en zichtbaar en meetbaar zijn.

Dat vele christenen die verlangen naar God, niet leven zoals Paulus voor zijn bekering is maar goed, maar bijzonder is dan wel dat ze een zelfde bekering verwachten.

Als ik dat eerlijk zeg dan zie ik in stilte hun hart aan het werk gaan, vaak tegelijk met het hoofd.
De eerste prikkeling naar het hart is gevonden, ja hoe zit dat eigenlijk?
Ik zie het in hun ogen, ze willen het weten.
Ze verlangen zo, maar o wat kunnen wij mensen ons zelf in de weg zitten.
Wat kunnen sommige aangeleerde dingen ons dwars zitten.

Zijn vraag!In mijn Bijbel zijn de meeste mensen tot bekering gekomen door op Zijn roep:

Volg mij!

Alles los te laten en Hem te volgen.
De vissers lieten hun boten en zelfs hun vader en familie achter, ze kozen voor Hem.
De tollenaar liet zijn belangrijke taak achter, verliet zijn huis, zo belangrijk als dat het was zo makkelijk kan hij het nu los laten.
Zonder te weten wat dit ging brengen, wat Hij van hen wilde.
Toen Hij hen riep, en zij reageerden, zorgde Hij voor alles wat ze daarvoor nodig hadden.
Als Jezus jou roept dan is Hij er al en staat Hij al klaar om jou daar alles voor te geven.
Net zoals de man die al 38 jaar ziek was niet zelf op kon staan, het toch kon, enkel en alleen toen Jezus zei: sta op, neem u bed op en wandel.
De opdracht kwam van God, de man mocht het uitvoeren.
Deden Simon en Andreas niks toen Hij hen riep?
Bleven ze zitten en wachten?
Ze kwamen in beweging en God zegende dat en voorzag in alles wat ze daarbij nodig hadden.
Dat wil Hij ook voor jou!
Hoor jij Zijn vraag?
Volg Hem!


De discipelen ze volgde.
Niet omdat ze dachten dat ze het alleen konden, maar juist omdat ze erkende dat ze bij Hem wilde horen.
En als ik verder en dieper in de Bijbel lees dan zie ik eigenlijk over bekeren in de Bijbel altijd een oproep tot ons, volgens mij kunnen we wel iets doen, ander zou God toch niet zovaak oproepen, bekeert u! ( 2 Kronieken 7:14, 2 Kronieken 30:9b, Jesaja 45:22, Jesaja 55:6-7, Jeremia 36:3, Ezechiel 18 : 21-22, Ezechiel 33:11, Joel 2:13,Lukas 15:7. Handelingen 2:38, )

Uitverkoren zijn


Ja maar bekering, dat is toch alleen voor mensen die uitverkoren zijn?
De volgende vraag om te weten hoe het nu allemaal zit.
Een verlangen naar de waarheid en een uiting van gevangen zitten in netten en wel vrij willen zijn.
En echt er kunnen nog veel meer van dit soort vragen zijn die je gevangen houden, maar deze hoor ik vaak en ervaren mensen als hele grote belemmeringen.


Mijn antwoord is dan altijd: Ja dat geloof ik.
Maar wie denk jij dat uitverkoren zijn?
Dat is dan mijn vraag....
Ja dat is vaak het probleem, dat weten ze niet zo goed.
Daardoor word het uitzicht naar het Licht vertroebeld en leef je eigenlijk in de mist.
De onzekerheid en de twijfel die dit met zich meebrengt doen veel met je.
Heeft het allemaal wel zin als ik toch niet uitverkoren ben?
Antwoord vinden op de vraag, wie is er nu uitverkoren, is denk ik heel belangrijk!

Nergens in de Bijbel vind ik iemand die zich ook maar afvraagt of hij/zij uitverkoren is.
Wel zie ik veel mensen bidden/vragen om redding.

De angst om voor eeuwig verloren te gaan, maar tegelijk niet weten of je wel uitverkoren bent is zo naar.
Ik weet er alles van!
Zelf heb ik hier heel wat angst door gehad, veel tranen zijn er bij mij geweest hierdoor, want nee ik zou dat wel niet zijn.
Waarom zou ik uitverkoren zijn?
Ik stelde niks voor!

Belangrijkste les voor mij was dan ook eigenlijk, dat ik uitverkoren ben, dat komt niet door iets van mezelf.
Niets wat ik deed of doe kan er iets aan veranderen.
Het was een keuze van God!
Zijn liefde voor mij, niets van mezelf.
Dus het maakt niet uit wat ik van mezelf vond, het ging echt puur en alleen om wat God van mij vond.
Dat was zo vernieuwend.
Maar misschien voor jou nu beangstigend?
Dat het Gods keuze is en je er geen invloed op hebt?

Ik was zo bang dat ik niet uitverkoren zou zijn.
Eindelijk sprak ik dit uit naar een vriendin, niet wetend dat er een gesprek zou komen wat we stopte om 4.00 in de nacht....
Het bracht een zoektocht, want waar staat in de Bijbel dat ik niet uitverkoren ben?
Waar staat er dat jij niet uitverkoren bent?

Mattheüs 22:14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. 


Het is een veel gebruikte tekst, maar als ik met deze mensen ga lezen dan zien ze wat het betekend:

Er zijn vele mensen uitgenodigd, maar weinigen reageren.
Is dat niet precies wat mensen uit angst dat ze niet uitverkoren zijn ook doen?
Niet reageren, niet komen, want het is vast niet voor mij?
God maakt geen onderscheid tussen mensen!
Hij heeft ze gemaakt, Hij houd van iedereen, voor iedereen is de weg open.
Op ieder hart word geklopt!
Niemand word overgeslagen.
Hij heeft gekozen dat jij uitverkoren bent.
Alleen dan is het wel noodzaak gehoor te geven aan Zijn roepstem.

Redding Ik geloof dat Jezus echt voor iedereen aan het kruis hing.
Dat Hij alle zonde van de hele wereld op zich heeft gedragen.
Alle pijn, en al het verdriet.

Maar ik weet, dat er heel veel mensen zijn die zich niet voor dit kruis kunnen ontdoen van hun oude leven om daar een nieuw leven te kunnen ontvangen.
Dat er daarom maar weinige uitverkoren zijn, vergeleken met hoeveel er geroepen waren......
Er is een ongelofelijk groot geschenk, voor de hele wereld.
Hij wil de hele wereld redden, maar niet de hele wereld wil Hem.
Daarom worden sommige mensen niet gered.
Absoluut niet omdat God dit niet wilt, maar doordat er wel geklopt word maar door welke reden dan ook de deur van het hart gesloten blijft.

Daarom lieve mensen:

Openbaringen 3:20

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Je kan nu al leven in zekerheid!
Nee dat zegt niet dat je nooit twijfelt, dat je geen vragen meer hebt.
Het geeft weer dat je, welke twijfel er dan ook komt, weet dat jou leven geborgen is in de hand van je Eeuwige Vader.
Hij verlangt zo naar jou!
Wees niet bang voor afwijzing, wees niet bang voor teleurstelling.
Hij zal naar je toe rennen en je omhelzen omdat Hij jou zo mist!

Ik hoop dat Zijn waarheid in jullie leven kan komen, dat de mist die er is, die twijfel en onzekerheid geeft, op mag trekken door het Licht wat Zijn waarheid geeft.

Vrees niet!


Reacties

Populaire posts van deze blog

Leven naar Gods doel

Living God's purpose - Leven naar Gods doel
Het is de ondertekst bij de website van Powervrouwen, gemaakt door: Carianne Ros en Nelleke de Wit! Op 27 Januari ben ik naar het powervrouwen event geweest dat zij samen organiseerde. Voor het eerst dat ik alleen ging naar zo'n persoonlijk event, maar ik heb hier bewust voor gekozen, zodat ik mij niet hoefde aan te passen aan iemand anders. Maar dit echt voor mezelf deed. Wat is het waardevol wat zij doen. Zelf uitdragen en leven naar God's doel! Want wat kan dat moeilijk zijn in ons leven. Wat hebben wij het nodig om te leren waarom wij gemaakt zijn. Tijdens het event werd voor mij al snel duidelijk waardoor ik wel wil, het verlangen wel heb, maar waarom ik telkens terug kom bij dezelfde vragen over mezelf en mijn leven.

Ik ben voor het eerst gestart met hun trainingsprogramma (te vinden op Powervrouwen - living God's purpose) voor mezelf, om te groeien en meer en meer te durven bloeien zoals God mij gemaakt heeft. De trai…

Bewaak je hart!

Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en er een levend hart voor terug geven. Ezechiel 36:26 
Dat beloofd God aan Zijn volk Israël! Niet om wat zij voor Hem hebben gedaan. Maar om Zijn Naam weer de eer terug te schenken die het toekomt. God kon kiezen hoe Hij die eer weer zou herstellen. En Hij koos, om dit te laten gebeuren door Zijn volk. Door hele gewone mensen. Mensen die soms koppig waren, mensen die fouten maakten, mensen die Zijn Naam onderuit hadden gehaald in het gezicht van alle andere volken. Zijn volk, dat Hij geroepen had om anders te zijn. Wat ze niet hadden gedaan. Dat volk wilt Hij nu inzetten. Om te laten zien aan alle volken dat Hij God is! Ben jij een kind van Hem? Hoe heb jij het er vanaf gebracht in je leven? Hoe vaak leefde ik hetzelfde als de hele wereld om mij heen? Te vaak heb ik kansen laten liggen om Zijn Naam groot te maken, de eer te geven! En God? Hij wil mij gebruiken, en ook jou! Doormidd…

Uit mijn Egypte geleid!

Ik ben de Heere, Uw God
Hij is onze Bevrijder, de Heilige, onze Redder. Hij heeft ons uit Egypte geleid! Het land wat een toevlucht lijkt, waar het lijkt alsof we beter kunnen overleven. Maar wat uiteindelijk Gods kinderen onderdrukt, en een verkeerde manier van leven aanleert. Zo verkeerd, dat het volk Israël er 40 jaar voor nodig heeft, in de woestijn, om dat af te leren. Een nieuw geslacht, wat niet is opgegroeid in Egypte, kan over de Jordaan. Ik ben ook onderweg, en ergens herken ik mij zo in de Israëlieten.


Uit mijn 'eigen' wereld geleid Egypte een land waar de Israëlieten welkom waren, wat openstaat voor de Joden. Maar als ik de Bijbel lees, dan zie ik hoe dit land, Gods volk beïnvloed. Ze waren gewend aan een dak boven hun hoofd, de eetgewoontes, aan zegeningen die het land Egypte had gegeven. Dus toen het anders werd, op het moment dat God hen uit Egypte haalde, gingen ze mopperen. Dat ken ik eigenlijk wel heel goed. God heeft mij uit mijn Egypte gehaald, waar ik hee…