Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2018 weergeven

Bewaak je hart!

Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en er een levend hart voor terug geven. Ezechiel 36:26 
Dat beloofd God aan Zijn volk Israël! Niet om wat zij voor Hem hebben gedaan. Maar om Zijn Naam weer de eer terug te schenken die het toekomt. God kon kiezen hoe Hij die eer weer zou herstellen. En Hij koos, om dit te laten gebeuren door Zijn volk. Door hele gewone mensen. Mensen die soms koppig waren, mensen die fouten maakten, mensen die Zijn Naam onderuit hadden gehaald in het gezicht van alle andere volken. Zijn volk, dat Hij geroepen had om anders te zijn. Wat ze niet hadden gedaan. Dat volk wilt Hij nu inzetten. Om te laten zien aan alle volken dat Hij God is! Ben jij een kind van Hem? Hoe heb jij het er vanaf gebracht in je leven? Hoe vaak leefde ik hetzelfde als de hele wereld om mij heen? Te vaak heb ik kansen laten liggen om Zijn Naam groot te maken, de eer te geven! En God? Hij wil mij gebruiken, en ook jou! Doormidd…

Vertrouwen Bijbeltekst: Week 4

Vertrouw op de Heere met heel je hart,
en steun op je eigen inzicht niet.
Ken Hem in al je wegen,
dan zal Hij je paden rechtmaken.

Vertrouwen op de Heere, het is het onderwerp waarover ik wil studeren, wil leren. Maar ik wil het daar niet alleen bij laten. Want dan blijft het zo in mijn hoofd. Ik wil groeien, proberen, vallen, buigen en neerknielen om te vragen om hulp, kracht en genezing. Zo graag wil ik leven vanuit vertrouwen, geworteld in Hem als de rivier van mijn leven. Maar heel eerlijk? Het is lastig. Het is geen eenmalige keuze, die klaar was toen ik begin dit jaar, voelde dat ik hiermee aan de slag mocht gaan dit jaar. Ik merk dat dit een proces is. Want mijn hart, het heeft diepe wonden, geulen en gaten. Het heeft veel meegemaakt, het heeft veel geleerd. Niet alles wat ik leerde was goed. Steeds meer kom ik erachter wat voor erge dingen ik geleerd heb over:

Wie God isHoe God mij zietWie ik benLeven met GodLeven met mezelfLeven met mijn naaste(n)

Wat zijn er in mijn leven ee…

Strijd om je leven

We strijden niet tegen mensen! Durf jij naar jouw eigen leven te kijken? Waar strijd jij tegen op dit moment?
Efeze 6:12
Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
Dat is een lange zin! Nergens in deze lange zin gaat het over mensen. De overheden en de machten ze zijn niet van vlees en bloed. En toch hebben wij er strijd mee. Wat zijn dat dan precies?
Foto van Pixabay

Hoe komt de aanval binnen? De strijd kan zich op vele gebieden van je leven afspelen. Om inzicht te geven hier een lijst met zogenoemde oorlogsgebieden:
Jouw verledenJouw identiteitJouw talentenJouw verlangenJouw angstJouw pijnJouw relatieJouw gezinJouw familieJouw bezittingenvul zelf maar verder aan.... De aanval van die boze machten en heersers gaat zo geniepig. Bedenk dat er een strijd is om jouw leven. Een oorlog die gaat om jouw leven of do…

Vertrouwen Bijbeltekst: Week 3

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als wij Hem iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn wil (1 Johannes 5:14).Dit was een Bijbeltekst die precies op het juiste moment komt. Zo graag wil ik Hem weer horen. Zijn fluistering, Zijn woorden speciaal voor mij. Hierover heb ik ook gesproken met vriendinnen. Daarin kwam naar voren: Je bent met vertrouwen aan het werk. Vertrouw dat Hij erbij is. Het is een groeiproces. Blijf op Zijn weg, doe wat het Licht in jouw hart verlangt om te doen. Hij is erbij. En dan heb ik in week 3 van mijn Bijbelstudie rondom vertrouwen deze schitterende belofte van Hem!
Ik kan mij vol vertrouwen tot Hem wenden. In de zekerheid dat Hij naar mij luistert als ik Hem iets vraag dat in overeenstemming is met Zijn wil.Zo ziet de tekst eruit als ik deze vertaal naar mijn persoonlijke leven en worsteling.
Een belofte
Het is een belofte van God aan ons, Zijn belofte aan mij. Omdat ik mag weten dat ik eeuwig leven h…

Durf jij het leven echt te leven?

Ik weet niet beter dan dat ik bang was...
Heel jong is dit bij mij al begonnen. Er gebeurde van alles wat mijn angsten versterkte, of wat bewees dat het ook niet veilig was. Door die angst ben ik mezelf gaan aanpassen. Als ik deed wat anderen verwachtte van mij? Dan zou ik veilig zijn. Het nare hiervan is..... Het klopt!Kleine observator
Ik vermeed ruzies, conflicten en maakte mezelf klein. Daarnaast ging ik in een sociale omgeving observeren. Kijken hoe andere zich gedroegen. Want eigenlijk was ik kwijt hoe het hoorde. De hele onbevangenheid en puur mezelf durven neerzetten was ik in een sociale omgeving al kwijt in groep 1. Het hele schooljaar heb ik namelijk niets durven zeggen in de klas. Zelfs zo dat de juf niet wist welk probleem erachter zat, want ik deed wel gewoon mijn taakjes en werkjes. Ik had geobserveerd. De juf vond het fijn als je netjes werkte, als je luisterde, netjes je taakjes deed en haar hielp. Maar wanneer je iets zei? Dan kon je ook weleens het verkeerde zeggen…

Vertrouwen Bijbeltekst: Week 2

Laat mij in de morgen Uw liefde horen, in U stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar U. (Psalm 143:8)

Toevlucht in de nood
Dit is de tweede Bijbeltekst die ik uit mijn hoofd leer. Wat een tekst is dit eigenlijk. Ik besloot de hele Psalm te lezen. Wat vond ik herkenning. Zo vaak heb ik God gesmeekt, waarom ging ik met mijn diepste pijn naar Hem? Net als David omdat ik niemand over had waar ik van op aan kon. God is rechtvaardig. David was door de vijand vertrapt, er was strijd op leven en dood. Ook die periode heb ik gekend, doorstaan met God. Wat deed David in die periode? In deze Psalm vind ik dat Hij terug ging denken aan alles wat God in zijn leven had gedaan. En Hij strekt zich uit naar Hem. Mijn geleerde tekst komt na de diepste angst die David deelt. In vers 7 verteld hij God: Houdt U niet voor mij verborgen, ik word als wie afgedaald is in het graf.

Smeekgebed om liefde
En één tekst later vraagt David om Gods liefde te mogen horen. Ja …

Veroordeling

Wat kunnen wij anderen om ons heen pijn doen! 
Met onze aangeleerde waarheid gaan wij over grenzen van andere mensen. Alsof het van onze overtuigingskracht, van onze waarheid afhangt?! De groep mensen die het meest veroordeeld? Het zijn de mensen die in hun Bijbel de opdracht vinden:

Oordeelt niet, opdat u niet geoordeeld wordt! (Mattheüs 7:1)


Oordelen die wij vormen over anderen, over elkaar binnen of over ons zelf, die hebben een uitwerking op je leven! Daarnaast hebben ze een grote uitwerking op het leven van een ander. Het is één van de dingen waar wij als mens niet voor gemaakt zijn. Leven met schuld, leven onder het oordeel. Was het niet God, die op het moment dat wij in schuld naar Hem kwamen te staan, direct ook uitzicht op een Redder gaf? 
Veroordeling bijt
De meeste oordelen die ik hoor hebben een bijtend venijn in de woorden. Ze missen de liefde, denken vanuit hun eigen gelijk, en missen het enige wat nodig is bij een beoordeling: De route van bevrijding. Veroordeling druk…

Vertrouwen Bijbeltekst: Week 1

Vanaf vorige week donderdag tot vandaag heb ik de eerste Bijbeltekst voor 2018 uit mijn hoofd geleerd. De teksten die ik wil leren zullen als hoofdthema allemaal hetzelfde woord hebben. Namelijk:

Vertrouwen
Ik ben begonnen met Jeremia 17:7-8:

Gezegend de man die op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is
Hij is als een boom geplant aan het water,
zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, 

zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet,
steeds weer draagt hij vrucht 

Tegenstelling van Jeremia 17
Net voor de tekst die ik uit mijn hoofd heb geleerd vond ik een gedeelte dat staat als tegenstelling op vers 7 en 8. Je vind in Jeremia 17 vanaf vers 5 het volgende gedeelte: (In eigen woorden:) Wanneer je op de mens vertrouwt, en kracht verleend aan hetgeen dat kan sterven, zal je worden als een droge vlakte. Je merkt de regen niet, en je zal zijn als een woestijn. Verlaten, verzilt. Wanneer ik dat lees voelt dat als eenzaam, uitgedroog…