Doorgaan naar hoofdcontent

Veroordeling

Wat kunnen wij anderen om ons heen pijn doen! 

Met onze aangeleerde waarheid gaan wij over grenzen van andere mensen. Alsof het van onze overtuigingskracht, van onze waarheid afhangt?! De groep mensen die het meest veroordeeld? Het zijn de mensen die in hun Bijbel de opdracht vinden:

Oordeelt niet, opdat u niet geoordeeld wordt! (Mattheüs 7:1)
Oordelen die wij vormen over anderen, over elkaar binnen of over ons zelf, die hebben een uitwerking op je leven! Daarnaast hebben ze een grote uitwerking op het leven van een ander. Het is één van de dingen waar wij als mens niet voor gemaakt zijn. Leven met schuld, leven onder het oordeel. Was het niet God, die op het moment dat wij in schuld naar Hem kwamen te staan, direct ook uitzicht op een Redder gaf? 

Veroordeling bijt


De meeste oordelen die ik hoor hebben een bijtend venijn in de woorden. Ze missen de liefde, denken vanuit hun eigen gelijk, en missen het enige wat nodig is bij een beoordeling: De route van bevrijding. Veroordeling druk mensen neer en pint ze als het ware vast. Alsof ze met een speer vast gezet worden. Te vaak blijft die veroordeling mensen ook hun hele leven achtervolgen! Soms word iemand openbaar te schande gesteld, of misschien gebeurd het in het duister van jezelf. Door hoe jij over jezelf denkt.. Hoe doen ook de woorden van een veroordeling laten diepe sporen na. 

Wie is waarheid?

Weet dat onder welk oordeel jij ook geplaatst word, dat er ook een Bevrijder is. Gisteren hoorde ik een schitterende preek over de waarheid. Hoe vaak slaan wij elkaar er niet mee om de oren. Maar stop daar maar mee. De enige waarheid is een persoon. Hij is geslagen, bespot, te schande gezet, en heeft al onze schulden en veroordelingen met zich meegedragen aan het kruis. Hij die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Wanneer je deze waarheid meeneemt naar iemand anders, dan ontstaat er geen kloof. Ja soms kan het wel confronterend zijn. Maar dan is er ruimte om te leven, dan is er bevrijding en een weg uit de schuld. Omdat je weet: Hij werd veroordeeld voor mij.


Vergeet Hem niet mee te nemen


Wanneer je mensen aan wilt spreken mag ik je dan vragen om Jezus mee te nemen? Stel je maar voor dat Hij naast je loopt, zit op de bank of bij je staat in de groep. Probeer je eens te bedenken hoe je dan zou spreken tegen mensen die iets anders doen, dan dat jij vind dat het hoort. Want de tekst die mij het meest hierover raakt is een Bijbeltekst die mij verteld dat wij allen voor ons zelf overtuigd moeten worden van onze eigen fouten. 

Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook. (Romeinen 2:1)

Zodat wij die bij God kunnen brengen. Elke keer wanneer de Geest je overtuigd van iets wat tussen jou en God in staat, mogen wij weten dat er bevrijding is. Het oordeel van God? Het pint je niet vast waar je nu staat. Het wijst je de weg, zodat je kan knielen aan Zijn kruis. Daar vind je de plek waar je schoon kan worden, waar je al je schulden achter je kan laten. Zo kan je het echte leven voluit leven!

Heb jij weleens te maken gehad met veroordeling? Durf jij te delen wat dit met jou heeft gedaan?Reacties

 1. Ik hou van je advies: "Wanneer je mensen aan wilt spreken mag ik je dan vragen om Jezus mee te nemen? Stel je maar voor dat Hij naast je loopt..." Dat kun je in allerlei situaties gebruiken. Ook gewoon tijdens het huishouden doen, om onder je werk. Ja, ik heb vaak te maken gehad met veroordeling. Niet leuk!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja wat je schrijft herken ik, je kan en mag Hem overal in je meenemen. Als Hij je gered heeft dan kan je eigenlijk niet meer los zijn van Hem. Al zijn wij ons daar niet altijd even zeer van bewust.

   Lastig dat je vaak te maken hebt gehad met veroordeling. Ik wens je Zijn liefde en troost.

   Verwijderen

Een reactie posten

Ik vind het leuk als je een reactie achterlaat.
Wil je wel reageren maar niet dat jouw reactie openbaar staat?
Mail gerust naar:

schrijfgelukjes@gmail.com

Populaire posts van deze blog

Zoals je bent!

Durf jij echt te zijn?
Echt zijn, voor ons mensen houdt dit in dat je kwetsbaar durft en kan zijn. Want niemand van ons is perfect.  Allemaal bezitten wij sterke kanten, talenten, dingen die ons goed af gaan. Maar daarnaast ook onze zwakke kanten, valkuilen, dingen die ons niet goed af gaan. Echt zijn zoals jij bent?!


Het vraagt moed, en vertrouwen om echt te zijn. Vooral denk ik het vertrouwen. Het diep van binnen weten: Wat ik ook fout doet, wat er ook gebeurd, ik ben veilig. Helaas maken wij allemaal van alles mee in ons leven wat het moeilijk maakt om jezelf te kunnen, of te durven, blijven.

Hoe ontneem jij het jezelf om te zijn zoals jij bent? Zeker wanneer jij je onveilig voelt kun je makkelijk, en ook heel snel, methodes toepassen waardoor je onecht wordt. Jezelf eigenlijk ontneemt om te zijn zoals jij bent. Hieronder noem ik wat voorbeelden:


Masker(s) opzetten. Je probeert goedkeuring te zoeken bij de mensen om je heen. Daarom pas jij je aan, aan de omgeving waarin jij verkeer…

De kracht van Gods Woord

Gods Woord kan mij zo verwonderen.
De veranderende kracht die het bezit, door de werking van Gods Geest. Een boek, dat al zoveel jaren geleden geschreven is, dat ondanks de leeftijd, nog steeds die kracht bezit. Ik heb de Bijbel al heel wat keren helemaal van voor naar achter gelezen (of gehoord). En toch is het nog steeds zo vaak alsof ik het voor het eerst lees. Dan mag ik weer nieuwe lagen ontdekken.


Mijn eerste transformatie
Door de werking van de Heilige Geest, kan ik Zijn Woord lezen op een manier dat het mij transformeert. Zo heeft het mij mogen laten zien wie ik werkelijk ben, in Christus. Dat heeft een hele grote verandering bij mij teweeg gebracht. Ik voelde mij namelijk waardeloos, niet gezien, en de gedachte die ik had over mezelf was: Ik ben niets, ik kan niets en zal nooit iets worden. Ik kan echt zeggen dat Gods Woord, toen ik het mijn hart binnen kon komen, mij leven heeft gegeven. Want niet alleen mijn ziel was dood, mijn leven voelde doods. Koud, donker en hopeloos.…

Is er iets onmogelijk voor Hem?!

Zie, Ik ben de HEERE de God van alle vlees; zou Mij enig ding te wonderlijk zijn?
Jeremia 32:27
Observatie van de tekst
Wauw wat een gebed van Jeremia tot God, in hoofdstuk 32 vanaf vers 16, wat een verheerlijking van wie Hij is en wat Hij kan. Ook belijdt Jeremia oprecht de misstappen van Zijn volk en hij omschrijft de situatie zoals deze is. Jeremia geeft aan dat wat God voorzegt had ook geschied is. De Heere zelf antwoord Jeremia hierop dat Hem niets te wonderlijk is.

Hoe bijzonder is dit?! Het doet mij denken aan Job, en hoe hij sprak tot God, en tegen zijn vrienden.

Voor God is niets onmogelijk, daar wordt in mijn kanttekeningen verwezen naar vers 17, het gebed van Jeremia:

Ach HEERE HEERE, zie, Gij hebt de hemelen en de aarde gemaakt, door Uw grote kracht, en door Uw uitgestrekten arm; geen ding is U te wonderlijk.

En in het vers van vandaag bevestigd God wat Jeremia aanhaalt. Als belofte om ook in deze angstige zaak op te mogen vertrouwen.

Want wees eerlijk? Als God de hemel en …