Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2018 weergeven

Zoekend naar het Licht (deel 4)

Het licht overwint! Na een lange reis zijn Jozef en Maria aangekomen in Bethlehem. Er was geen plaats meer in de herberg. Geen plaats op de plekken waar mensen willen komen. Er was enkel nog een plekje over bij de dieren. Wie wil daar overnachten? Hij zo geheel anders Zo kwam Gods Zoon op aarde. Precies op de plek waarvan al voorspellingen waren gedaan. Hij kwam niet alleen op een plek waar niemand geboren zou willen worden. Nee nog wonderlijker, nog dieper is Zijn genade en Zijn plan... Hij kwam voor de mensen die er in Israël niet volledig bij hoorde. Het waren niet de Schriftgeleerden, niet de priesters en niet de Farizeeën die de boodschap van de geboorte van dit Koningskind ontvingen. Alle tekenen, al het wonderlijke? Het ging aan hen voorbij.... Maar buiten in het veld, bereikten het harten van mannen. Ruige herders zaten daar om een vuur. Zo probeerde ze met elkaar de nacht door te komen terwijl ze de wacht hielden bij hun kudde. Niet ver daarvan brachten herders de nacht

Zoekend naar het Licht (deel 3)

Het Licht wijst je de weg Zowel Maria als Jozef hebben een boodschap gekregen van God. Ze kregen te horen wat het plan van de Hemel was met hun leven. Ze zouden ouders worden van Gods Zoon, Jezus. Vast heel anders als hun aardse plannen. Over bijvoorbeeld de aardse plannen van Jozef, kon je vorige week lezen, dat het heel erg afweek van wat God wilde dat Jozef deed. Het mooie wat ik zie is dat zowel Maria als Jozef gehoorzaamde aan het Hemelse plan voor hun leven. (  Deel 1  en   Deel 2  ). Bevrijd uit mijn Egypte Op het moment dat Gods Licht mijn leven raakte, voelde ik mij bevrijd! Het zorgde dat ik weg geleid werd uit Egypte. Mijn Egypte bestond uit hele diepe angsten. Voor mensen om mij heen, voor situaties, voor God en ook voor mezelf. Wat er in mijn Egypte ook bestond was slavernij. Een heel zwaar juk. Ik was de slaaf van prestatie en goedkeuring. Op het moment dat God mij uit Egypte bevrijdde was ik nog niet klaar voor mijn bestemming, mijn roeping of het beloofde land.

Zoekend naar het Licht (deel 2)

Verlangend naar het Licht In mijn leven was ik al heel jong op zoek naar het Licht. Maar de manier waarop Hij aan mij werd gepresenteerd maakte mij bang. Niet alleen voor wie ik ben, maar vooral voor het feit dat het Licht er niet voor mij zou zijn. Door dingen die gebeurt zijn in mijn leven voelde ik mij niet geliefd, niet gezien door mensen waar ik mijn vertrouwen op gesteld had. Dat maakte dat er diepe duisternis in mijn leven kwam. Mijn leven in duisternis Vooral wat ik leerde over de Redder, Jezus. Gods verlossingswerk, dat was alleen voor de mensen die door God, ver van tevoren, uitgekozen waren. Dat God het verlossingswerk door mensen heen wilt werken, maar dat het iets is wat je mag ontvangen. Je kan er zelf niets aan doen. Nou als mensen waar ik van hield, waar ik zo goed mijn best voor deed, mij niet zagen...... Waarom zou God dan naar mij om zien?Dit te bedenken, als jonge vrouw, maakte mij zo eenzaam. Geen verbinding merken met mensen om mij heen, maar ook geloven d

Zoekend naar het Licht (deel 1)

Dolend in het duister Na de zondeval is er een breuk gekomen in de relatie tussen God en de mensen. Daarom leven wij in duisternis, doordat we geestelijk dood zijn gegaan. God was de bron van leven. Omdat wij al langere tijd in duisternis leven, zijn wij ons gaan aanpassen aan deze staat van zijn. We zijn steeds meer onwetend over de ellende waarin wij verkeren. Daardoor kunnen wij zelfs zekerheid gaan zoeken in deze onzekere en onveilige wereld. Hiermee bedoel ik de wereld in ons zelf en ook letterlijk de wereld waarin wij leven. Zo zijn wij al snel houvast aan het zoeken of creëren in bijvoorbeeld: Carrière Geld Prestatie Goedkeuring Controle Bezittingen Status Eer (je goede naam) Relaties Gezondheid Zolang dit goed gaat? Biedt het ons een zekerheid, en zie je niet hoe kwetsbaar je werkelijk bent. Op het moment dat het door je vingers glipt dan voel je hoe het duister om je hart kan grijpen. Dan voel je wel weer je werkelijke staat van het aardse leven.  Alle b

Is er iets onmogelijk voor Hem?!

Zie, Ik ben de HEERE de God van alle vlees; zou Mij enig ding te wonderlijk zijn? Jeremia 32:27 Observatie van de tekst Wauw wat een gebed van Jeremia tot God, in hoofdstuk 32 vanaf vers 16, wat een verheerlijking van wie Hij is en wat Hij kan. Ook belijdt Jeremia oprecht de misstappen van Zijn volk en hij omschrijft de situatie zoals deze is. Jeremia geeft aan dat wat God voorzegt had ook geschied is. De Heere zelf antwoord Jeremia hierop dat Hem niets te wonderlijk is. Hoe bijzonder is dit?! Het doet mij denken aan Job, en hoe hij sprak tot God, en tegen zijn vrienden. Voor God is niets onmogelijk, daar wordt in mijn kanttekeningen verwezen naar vers 17, het gebed van Jeremia: Ach HEERE HEERE, zie, Gij hebt de hemelen en de aarde gemaakt, door Uw grote kracht, en door Uw uitgestrekten arm; geen ding is U te wonderlijk. En in het vers van vandaag bevestigd God wat Jeremia aanhaalt. Als belofte om ook in deze angstige zaak op te mogen vertrouwen. Want wees eerlijk? Al

De kracht van Gods Woord

Gods Woord kan mij zo verwonderen. De veranderende kracht die het bezit, door de werking van Gods Geest. Een boek, dat al zoveel jaren geleden geschreven is, dat ondanks de leeftijd, nog steeds die kracht bezit. Ik heb de Bijbel al heel wat keren helemaal van voor naar achter gelezen (of gehoord). En toch is het nog steeds zo vaak alsof ik het voor het eerst lees. Dan mag ik weer nieuwe lagen ontdekken. Mijn eerste transformatie Door de werking van de Heilige Geest, kan ik Zijn Woord lezen op een manier dat het mij transformeert. Zo heeft het mij mogen laten zien wie ik werkelijk ben, in Christus. Dat heeft een hele grote verandering bij mij teweeg gebracht. Ik voelde mij namelijk waardeloos, niet gezien, en de gedachte die ik had over mezelf was: Ik ben niets, ik kan niets en zal nooit iets worden. Ik kan echt zeggen dat Gods Woord, toen ik het mijn hart binnen kon komen, mij leven heeft gegeven. Want niet alleen mijn ziel was dood, mijn leven voelde doods. Koud, donker en

Zoals je bent!

Durf jij echt te zijn? Echt zijn, voor ons mensen houdt dit in dat je kwetsbaar durft en kan zijn. Want niemand van ons is perfect.  Allemaal bezitten wij sterke kanten, talenten, dingen die ons goed af gaan. Maar daarnaast ook onze zwakke kanten, valkuilen, dingen die ons niet goed af gaan. Echt zijn zoals jij bent?! Het vraagt moed, en vertrouwen om echt te zijn. Vooral denk ik het vertrouwen. Het diep van binnen weten: Wat ik ook fout doet, wat er ook gebeurd, ik ben veilig. Helaas maken wij allemaal van alles mee in ons leven wat het moeilijk maakt om jezelf te kunnen, of te durven, blijven. Hoe ontneem jij het jezelf om te zijn zoals jij bent? Zeker wanneer jij je onveilig voelt kun je makkelijk, en ook heel snel, methodes toepassen waardoor je onecht wordt. Jezelf eigenlijk ontneemt om te zijn zoals jij bent. Hieronder noem ik wat voorbeelden: Masker(s) opzetten.  Je probeert goedkeuring te zoeken bij de mensen om je heen. Daarom pas jij je aan, aan de omgeving wa

KOPP op vlog Echt-leven

Vandaag een bemoediging voor jullie die mij heel veel heeft geholpen. Wat een bijzondere boodschap is er te vinden in de Bijbel. Deze vlog kijk ik met jullie naar het leven van Jozef! Hij ondervond vele tegenslagen in zijn leven. Het is leerzaam om in zijn leven te mogen zien hoe God daar dwars doorheen aan het werk is. Aan het werk om mensen te redden, om het kwade te overwinnen.  Het laat ons zien dat God: Bij ons is als wij in een put vallen, wanneer alle zekerheden onder ons weg zakken. Hij is erbij! Bij ons is als we verkocht, verraden of afgewezen worden. Hij is erbij! Bij ons is als we een lange reis gaan, een proces, waarin we alles kwijt raken en verlaten wat we lief hadden. Hij is erbij! Bij ons is als wij uitgebuit worden, onmenselijk behandeld worden of ons slaaf voelen van ..... (vul maar in: werk/vrienden/familie/etc) Hij is erbij Bij ons is als wij in onze gevangenis terecht komen. Veroordeeld, terecht of onterecht. Door gewone medeburgers of een

De Heere is mijn Herder

Psalm 23:1 Een Psalm van David. De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Deze tekst las ik in de zomervakantie juist op het moment dat ik dit zo nodig had. Hierdoor raakte het mij diep. In ons samengestelde gezin, met 5 mooie kinderen die echt leuk zijn met elkaar, voelt het bij mij weleens alsof er heel veel aan mij ontbreekt. Ik zou zoveel meer willen voor hen allemaal. Kan zo twijfelen aan mezelf en mijn vaardigheden als moeder. En dan kan ik mij beperkt gaan voelen. Wanneer ik mij daarop ga richten lijkt dat ook alleen maar mijn onrust en een soort van angst te vergroten. Het werkelijk lezen wat David hier heeft opgeschreven. En het voelen en bidden. Ja de tranen stroomde over mijn wangen. Waarom had ik mijn rust en mijn vertrouwen laten roven? Hij is mijn Herder De Heere is mijn Herder. Ik ben een schaapje van Zijn kudde. Nu ik afdwaalde, haalde Hij mij terug. Droeg mij en legde mij in grazige weiden. Leidde mij zachtjes naar stille wateren. Om mezelf te voeden

Leven vanuit dankbaarheid...

Zoek het ware leven waar het te vinden is: vlak voor je neus. (Duizend maal dank, Voskamp, Ann) Een waar leven, dat vol is, dat eerzaam is en ergens toe doet. Hoe breng je dat, in je leven van alledag, in de praktijk? Kijk jij naar de teleurstelling, het falen en de gebreken? Gericht op wat ontbreekt Zolang ik dit deed, voelde ik mij elke dag leger, nuttelozer en waardelozer. Ik werd er zo moe van. Naast dat er veel in mijn leven gebeurde dat mij verwondde en verdriet deed, gebeurde er nog iets. Ik laadde mezelf niet meer op. Zag elke dag nog meer dat tegen zat, wat ontbrak in mijn leven, om ooit tot een vol, eerzaam en nuttig leven te kunnen komen. Wat ik had gedaan was mij volledig gedraaid naar het negatieve. Ik gaf God er niet de schuld van, iets wat hierdoor wel vaak gebeurt! Ik gaf mezelf de schuld ervan.... Verlost van mijn schuld Totdat mijn leven veranderde. Heel lang worstelde ik met zonden die ik had begaan. Zo vaak vroeg ik om vergeving, bij God. Totdat er

Gebed: Houdt ons dichtbij U

Heere laat ons als ouders niet los, in het opvoeden van onze kinderen. In een wereld die van U af gaat kan het moeilijk zijn om onze kinderen op te voeden, naar U gericht. Heere laat mij niet los! Ik wil bekennen, dat ik makkelijker spreek over de fouten die anderen hierin maken. Dat ik makkelijker praat met andere mensen over problemen die ik tegenkom. Dan dat ik andere mensen, of mijn problemen bij U breng. Vergeef mij Heere, en wilt U mij hierbij helpen. Om eerlijk in die spiegel te durven kijken die U mij voorhoud. Een schokkende spiegel! Maar dank U dat U deze spiegel nog aan mij schenkt. En mij niet overgeeft aan de wereld en mij loslaat. Dat U mij vast houd is niet iets waarvoor ik mezelf kan prijzen. Nee dat is enkel Uw genade en alle eer daarvoor komt U toe! Laat mij niet gaan met mijn erfenis de wereld in. Als een Vader die maar loslaat omdat ik toch niet luister, omdat ik altijd maar meer wil. Mijn dood en ondergang tegemoet lopend. Terwijl er bij U alles is wat ik nod

Echt-leven

Wat je ook meegemaakt hebt, jij bent gemaakt om echt te leven.  Het is mogelijk om echt je leven te beleven. Zonder dat je klein gehouden wordt of neergedrukt wordt door dat wat je hebt meegemaakt. Gebeurtenissen uit je verleden, ze vormen jou. De manier waarop je hiermee omging, geeft waardevolle informatie over wie jij bent. Mijn praktijk Vanaf het begin van dit jaar ben ik druk bezig geweest met iets waar ik heel blij van word! Het opzetten van mijn eigen praktijk. Waarin ik als coach (en wanneer ik mijn diploma binnen heb als Psycholoog) mensen mag begeleiden en helpen om doelen te kunnen bereiken. Hierbij wil ik mij vooral richten op een bijzondere doelgroep!  Kopp kind Ik richt mij op mensen die opgroeiden in een KOPP gezin (KOPP = Kinderen van Ouders met Psychische Problemen). Gezinnen dus waarbij één, of soms zelfs beide, ouder(s) een psychisch probleem of ziekte heeft. Dit heeft weerslag op een kind. Toch loopt niet elk kind, uit een KOPP gezin, zo knel dat he

Genade alleen...

Geloven is geen prestatie van ons. Niemand kan het zelf verdienen! Het is genade. Een spontane, niet zelf verdiende Goddelijke gunst.Het is genade door God geschonken, die de weg van geloof opent. Hij begint deze weg niet alleen, Hij houdt het ook in stand! Dwars door alle problemen die dit leven kan geven. Efeze 2:8-9 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. (Statenvertaling 1618-1619)                               Brede en smalle weg Genade niet verdiend Het is juist  die  genade die je leven totaal omkeert! Ik mocht Zijn genade aannemen, en niet eenmalig maar telkens opnieuw, mag ik dat overweldigende gevoel ontvangen. Ik kon het niet grijpen, nemen of eisen. Het kon alleen aan mij geschonken worden, en door mij worden ontvangen. Om niets van mij, en door alles van God! Want wanneer je het verdiend hebt, dan is het een 'logisch' vervolg dat je een beloning krijgt. Nee

Rouwen is een werkwoord

Achter elke traan van verdriet, schuilt de glimlach van herinneringen.        Foto gemaakt door Sandra Keereweer  Vier het leven fotografie Mijn wereld is veranderd, en daarin moet ik een nieuwe koers leren varen. Dat uit zich in vele verschillende vormen. Nieuwe rituelen maken voor bijvoorbeeld de Moederdag, die ik voor het eerst heb meegemaakt zonder een moeder te hebben. Maar ook in vele andere dingen loop ik ertegenaan dat er een gat geslagen is. Dat het anders gaat, dat ze gemist word. Eigenlijk al heel snel merkte ik dat het daadwerkelijk een groot verschil was in mezelf. Leven zonder moeder Mensen vragen aan mij nu weleens: Hoe is het nu zonder moeder? Twee maanden geleden is zij overleden. Ik merk dat ik nog steeds geen antwoord kan geven. Ik heb rust en vrede, vooral omdat ze zolang heeft gevochten. Omdat ik haar de rust gunt die ze nu mag hebben. Er is voor haar geen betere plek dan in de armen van onze Vader in de Hemel. Maar andere momenten mis ik haar hier bij

Hij maakt mijn verdriet tot een lied

Ons verdriet word een lied! Dwars door het lijden Het is, zomaar één zin, uit een heel mooi lied. In één zin lukt het om Romeinen 8:28a, en wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, te vertalen naar de praktijk van het leven met God. Hij maakt vrij! Zoals ook Johannes 8: 36, als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft zult u werkelijk vrij zijn, ons zegt. Alleen Jezus, alleen God geeft werkelijke vrijheid. Een vrijheid van alles waar je, voor dat je bij God hoorde, aan gebonden was. Wanneer Zijn Geest jouw stenen hart weg neemt. En daarvoor in de plaats een levend hart schenkt. Dan is er een omkeer in je leven zichtbaar en merkbaar. God schenkt je een nieuw leven dat eeuwig is. In dat eeuwige leven zal je, zolang je leeft op aarde, nog steeds met lijden geconfronteerd worden. Maar wij, die Zijn kinderen en Zijn erfgenamen zijn, hebben iets. Daarmee kunnen wij in al het lijden dat ons overkomt. Juist in de zwakheid die wij daardoor in onszelf ku

Brief aan de worstelaar

Lieve worstelaar, Ik zie hoe je de dagen doorgaat en zoekt naar Mij.  Maar weet jij dat Ik jou allang zie? Al vanaf het begin van jouw bestaan. Soms ervaar jij dat Ik besta, dat maakt Mij zo blij. Weet je hoeveel vreugde Mij dat geeft?! Wanneer jij de werken ziet van Mijn hand? Dan voel Ik mij ook door jouw gezien. Want dat is wat Ik verlang. Een relatie met jou! Van hart tot hart. De reden van jouw bestaan is: Heb Mij lief boven alles en met alles wat in jouw zit. En heb je naaste lief als  jezelf. Ik heb jouw gemaakt om relaties te hebben. Om een eenheid te vormen. Tussen jouw en mij, en de mensen om je heen. Niet om van alles te moeten, voor Mij of voor een ander op de aarde. Jij bent gemaakt om lief te hebben. Weet je, ik verlang er zo naar om Mijn liefde in jouw hart uit te storten. Ik sta al zolang op de uitkijk, verlangend om in jou te werken!  Jij hoeft niets anders te doen, dan bij Mij te komen zoals jij bent. Ik ken je al Mijn kind, Ik heb je zelf gemaak

Zelfcompassie en ik

Je kracht kan je valkuil worden! Vorige week schreef ik een blog over (zelf)compassie en de noodzaak hiervan, je kunt deze lezen via de volgende klikbare link: Zelfcompassie .  Vandaag wil ik een vervolg maken en jullie verder meenemen in mijn ervaring. Vooral doordat ik zoveel reacties van (h)erkenning heb ontvangen. Zelfverloochening komt niet doordat je eens een keer boos tegen jezelf doet en het je niet lukt om geduldig te zijn naar jezelf. Het is een patroon, een automatisme geworden doordat je het al langere tijd gebruikt. Ik deel je hierbij mijn ervaring maar daar laat ik je niet mee achter. Liefde laat je bloeien! Mijn kracht als kind Ik doe mee met een onlinetraining daar kwam de volgende vraag: Waarin was jij als kind heel sterk? Dit was voor mij een confronterende vraag. Vooral omdat ik heel negatief denk over mezelf in mijn kinderjaren. Had ik toen een kracht? Het is een grote vraag voor mij, door hoe ik mij vanbinnen heb gevoeld. In eerste instantie schrok ik va

Gezin om de Bijbel: Hemelvaart

Achter de wolken schijnt de zon! Hiermee begon ik ons gezinsmoment. Daarbij vroeg ik aan de kinderen waaraan ze denken als ze dit spreekwoord horen. Niet alleen naar de buitenkant kijken maar ook naar de binnenkant. De wolk ging voor de Heere Jezus, achter de wolk schijnt het Licht van Hem. Soms is iets naars maar er is misschien ook wel tegelijk iets moois maar dat zien wij nog niet. Achter iets naars kan iets positiefs komen. Ze wisten hier eigenlijk verbazend goed al antwoord op te geven voor zichzelf. Zo gaaf om te merken! Hieraan merk ik ook hoe groot ze al zijn... Met elkaar lazen wij uit Handelingen 1. Hieraan staat het verhaal dat Jezus de discipelen aangeeft dat ze gedoopt zullen gaan worden met de Heilige Geest. Deze zal de discipelen van God kracht geven, om de waarheid over Hem te gaan vertellen. Zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. Daarna werd Jezus opgenomen in de Hemel en aan het zicht onttrokken door een wolk. De discipelen keken nog naar

(Zelf)compassie

Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. Johannes 15:12 Het is één van de nieuwe en belangrijke lessen die Jezus op aarde bekend heeft gemaakt. Jezus die bewogen was met de mensen. Zo bewogen dat Hij Zijn leven gaf voor de mensheid. Hij leert mij de noodzaak van compassie! Stop je oordeel Compassie met de mensen om je heen, met al je naasten. Maar vergeet ook niet, Jezus leerde ons nog iets moois: zelfcompassie. Hij was het die uitsprak: Heb je naaste lief  als  jezelf. Toon de ander net zoveel liefde, als dat je die jezelf schenkt. Die beide mogen in balans zijn. (Zelf)compassie begint voor mij precies daar...waar oordelen stopt. Het begint bij Jezus, bij God. Het begint met open, vriendelijk en begripvol zijn. Zowel naar jezelf als naar anderen. Geen compassie met mezelf Voor mij is dit een enorme les! Afgelopen week werd ik overmand door emoties en heb ik gehuild. Terwijl ik huilde zei en dacht ik veroordelend over mezelf. Bijvoorbeeld: