Doorgaan naar hoofdcontent

Genade alleen...

Geloven is geen prestatie van ons.
Niemand kan het zelf verdienen!
Het is genade. Een spontane, niet zelf verdiende Goddelijke gunst.Het is genade door God geschonken, die de weg van geloof opent. Hij begint deze weg niet alleen, Hij houdt het ook in stand! Dwars door alle problemen die dit leven kan geven.

Efeze 2:8-9
Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. (Statenvertaling 1618-1619)


                              Brede en smalle weg

Genade niet verdiend

Het is juist die genade die je leven totaal omkeert! Ik mocht Zijn genade aannemen, en niet eenmalig maar telkens opnieuw, mag ik dat overweldigende gevoel ontvangen. Ik kon het niet grijpen, nemen of eisen. Het kon alleen aan mij geschonken worden, en door mij worden ontvangen. Om niets van mij, en door alles van God! Want wanneer je het verdiend hebt, dan is het een 'logisch' vervolg dat je een beloning krijgt. Nee ik had het tegenovergestelde van genade verdiend.

Het was God die naar mij omkeek, en die mij gratie verleende. Niet om wie ik ben, of om wat ik heb gepresteerd. Maar alleen om hoe groot Hij is! Dat maakt een relatie, een weg van geloof, die ik kan gaan met een hart dat ook die weg wil lopen. Want van nature? Lopen wij mensen de andere kant op. Weg van God. Door Zijn genade, wil ik lopen, steeds dichter naar het licht van mijn Verlosser!

Welke wegen zijn er?

Van nature lopen wij heel makkelijk op de brede weg. Nu weet ik dat veel gelovigen bij de brede weg denken aan:

 • Afgoden
 • Geld
 • Egoïsme 
 • Stelen
 • Doden
 • Verslaving
 • Plezier en vertier
Maar wat ik heb ervaren kan geloof net zo goed de brede weg zijn. Zolang alles draait om het presteren. Zoals de Schriftgeleerden en de Farizeeën liepen. Ze hielden de wetten niet. Want ze waren de liefde verloren. De regels? Die vonden zij belangrijker dan het maaksel van Gods hand met liefde en compassie behandelen. Is het Jezus niet die zegt: Wanneer je één van deze wetten niet houdt, dan heb je ze allen niet gehouden? Het vinden van genade bij God, het brengt relatie met God. Daarnaast nog iets heel moois...

Zijn diepe liefde 

Lukas 7:47
Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren, want zij heeft veel liefgehad;
(Statenvertaling 1618-1619)

Gods genade raakte deze zondares, die de voeten van Jezus nat huilde met haar tranen. Aan Zijn voeten, het is de beste plaats om je tranen te laten gaan. Bij deze vrouw zorgde haar tranen ervoor dat de voeten van Jezus schoon werden. Want niemand had Zijn voeten nog gewassen. De zondares droogde Zijn voeten af met haar haren. Iets wat niet gebruikelijk of gepast was voor een vrouw, in een huis met mannen, volgens de regels en de wetten. Ze was in overtreding! Na het drogen van Zijn voeten, zalfde deze vrouw ook Zijn voeten in.

Als ik het lees dan denk ik: Wat een dappere vrouw! Maar het gaat niet om haar prestaties. Het is wat Jezus over haar zegt in reactie op de veroordeling van Simon, de man bij wie Jezus in huis was. Het antwoord van Jezus, dat brengt haar genade, vergeving van zonde! Die vergeving? Dat is de oorzaak van liefde.  Door vergeving mogen wij liefde op zo'n ongekende diepe manier proeven.

Presteren? Vanuit ons zelf alleen, is dat zo beperkt, zoveel kleiner als dat God voor ons in gedachten had. Als je tot Zijn doel wilt komen, het werk wilt doen dat Zijn vuurproef kan doorstaan? Dan  begint het bij genade mogen ontvangen en met Hem leven. Waardoor je Hem, zolang je leeft beperkt, mag leren kennen. Van daaruit kan Hij door jou heen werken. Dan mag je weten: Zijn werk houdt stand in eeuwigheid! Mag Hij werken, presteren, door jou heen?

Kniel verlangend neer

Wij hoeven niet meer te lopen naar de boom van goed en kwaad. Niet te oordelen over anderen, of over ons zelf. Het is ook niet nodig om enkel en alleen de wetten te gaan houden. Want Zijn grote gebod is liefde. En liefde ervaar je pas echt en persoonlijk, wanneer je Zijn genade hebt mogen ontvangen. Het begint met aan Zijn voeten neervallen. Dwars tegen de regels en de wetten in. Met eerbied bij Hem knielen. En huilen! Door het inzicht dat je ontvangt over jezelf, wanneer je aan Zijn voeten zit. Vol verlangen...

naar een kruimeltje van Zijn genade, omdat je weet.... Een kruimeltje van Hem, het zal voor mij voldoende zijn. 

Heb jij Zijn genade al mogen ontvangen? Zo niet: Kniel bij Zijn voeten neer, wanneer je echt naar Hem verlangd. Laat alles van je leven vallen, vergeet de regels en de wetten van hoe het hoort, staak je strijd. Maar rust niet voordat je aan Zijn voeten heb mogen uithuilen, heb mogen inzien wie je werkelijk bent en heb mogen beseffen.... Ik ben tot niets in staat, ik ben niet waardig Uw zoon te zijn, maak mij maar tot Uw dienstknecht Heer. Geef jezelf maar over in Zijn hand!


Reacties

 1. Dank je wel! Heel erg mooi. Ik was altijd een beetje bang voor die plaat trouwens.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je wel voor je compliment. Was het zien misschien confronterend nu daardoor? Mooi dat je het wel deelt. Hoe een plaat kan binnenkomen en wat het kan doen...

   Verwijderen

Een reactie posten

Ik vind het leuk als je een reactie achterlaat.
Wil je wel reageren maar niet dat jouw reactie openbaar staat?
Mail gerust naar:

schrijfgelukjes@gmail.com

Populaire posts van deze blog

Zoekend naar het Licht (deel 2)

Verlangend naar het Licht
In mijn leven was ik al heel jong op zoek naar het Licht. Maar de manier waarop Hij aan mij werd gepresenteerd maakte mij bang. Niet alleen voor wie ik ben, maar vooral voor het feit dat het Licht er niet voor mij zou zijn. Door dingen die gebeurt zijn in mijn leven voelde ik mij niet geliefd, niet gezien door mensen waar ik mijn vertrouwen op gesteld had. Dat maakte dat er diepe duisternis in mijn leven kwam.

Mijn leven in duisternis
Vooral wat ik leerde over de Redder, Jezus. Gods verlossingswerk, dat was alleen voor de mensen die door God, ver van tevoren, uitgekozen waren. Dat God het verlossingswerk door mensen heen wilt werken, maar dat het iets is wat je mag ontvangen. Je kan er zelf niets aan doen. Nou als mensen waar ik van hield, waar ik zo goed mijn best voor deed, mij niet zagen...... Waarom zou God dan naar mij om zien?Dit te bedenken, als jonge vrouw, maakte mij zo eenzaam. Geen verbinding merken met mensen om mij heen, maar ook geloven dat het…

Zoekend naar het Licht (deel 1)

Dolend in het duister
Na de zondeval is er een breuk gekomen in de relatie tussen God en de mensen. Daarom leven wij in duisternis, doordat we geestelijk dood zijn gegaan. God was de bron van leven.

Omdat wij al langere tijd in duisternis leven, zijn wij ons gaan aanpassen aan deze staat van zijn. We zijn steeds meer onwetend over de ellende waarin wij verkeren. Daardoor kunnen wij zelfs zekerheid gaan zoeken in deze onzekere en onveilige wereld. Hiermee bedoel ik de wereld in ons zelf en ook letterlijk de wereld waarin wij leven. Zo zijn wij al snel houvast aan het zoeken of creëren in bijvoorbeeld:

CarrièreGeldPrestatieGoedkeuringControleBezittingenStatusEer (je goede naam)RelatiesGezondheid Zolang dit goed gaat? Biedt het ons een zekerheid, en zie je niet hoe kwetsbaar je werkelijk bent. Op het moment dat het door je vingers glipt dan voel je hoe het duister om je hart kan grijpen. Dan voel je wel weer je werkelijke staat van het aardse leven. 
Alle bovenstaande punten hebben nameli…

Is er iets onmogelijk voor Hem?!

Zie, Ik ben de HEERE de God van alle vlees; zou Mij enig ding te wonderlijk zijn?
Jeremia 32:27
Observatie van de tekst
Wauw wat een gebed van Jeremia tot God, in hoofdstuk 32 vanaf vers 16, wat een verheerlijking van wie Hij is en wat Hij kan. Ook belijdt Jeremia oprecht de misstappen van Zijn volk en hij omschrijft de situatie zoals deze is. Jeremia geeft aan dat wat God voorzegt had ook geschied is. De Heere zelf antwoord Jeremia hierop dat Hem niets te wonderlijk is.

Hoe bijzonder is dit?! Het doet mij denken aan Job, en hoe hij sprak tot God, en tegen zijn vrienden.

Voor God is niets onmogelijk, daar wordt in mijn kanttekeningen verwezen naar vers 17, het gebed van Jeremia:

Ach HEERE HEERE, zie, Gij hebt de hemelen en de aarde gemaakt, door Uw grote kracht, en door Uw uitgestrekten arm; geen ding is U te wonderlijk.

En in het vers van vandaag bevestigd God wat Jeremia aanhaalt. Als belofte om ook in deze angstige zaak op te mogen vertrouwen.

Want wees eerlijk? Als God de hemel en …