Doorgaan naar hoofdcontent

Zijn licht veranderd ons leven!

In het donker van ons leven, gaan we van alles zoeken. 

Elk houvast om maar naar boven te kunnen klimmen. Het donker uit te kunnen komen. Stil staan, aanvaarden dat het goed is om in het donker te zijn, voelt tegen natuurlijk. Want het is moeilijk om in het duister te leven. Daar is vertrouwen voor nodig...

Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. (Mattheus 1: 19)Zelf oplossen


Jozef, die uitgehuwelijkt was aan Maria, lag in het geheim te bedenken hoe hij deze situatie kon oplossen. Op een manier dat het Maria geen schade zou doen. Hij wilde Maria niet in opspraak brengen! De problemen die in zijn leven waren gekomen wilde hij zelf oplossen. Hij lag te bedenken hoe dat het beste kon. Zijn gedachten gingen ernaar om Maria te verstoten. Daarmee zou hij alle schuld op zichzelf laden. Maar toen greep God in, dwars door al die gedachten kwam er dit:


Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. (Mattheus 1:20)

Laat God


Juist toen Jozef dit lag te bedenken, stuurde God Hem een lichtpunt. Een droom, met de boodschap van een engel. Net als Maria, mag Jozef een boodschap uit de Hemel ontvangen. Alsof God ingrijpt, juist nu. Want als Hij iets vraagt. Dan zorgt, voorziet en beschermd Hij. Dat is geen mensen werk. Hij heeft een Hemels plan. Dat zal uitkomen! Jozef, hij hoeft het niet zelf te bedenken! Wat een licht in het duister is dat. Niet doordat Jozef zelf zijn problemen overstegen heeft. Nee, totaal niet. Weet je wat er gebeurd was? God liet zien: Ik ben bij jou, in dat donker, daar sta je niet alleen. Ik ben erbij en Ik beloof je, samen met Mij kom jij erdoor heen! Het Licht van de Hemel raakte zijn hart en zijn leven aan.

Jozef hoorde van de Engel dat het goed was bij Maria te blijven. Daarnaast hoorde hij een boodschap van Jesaja met daarin de naam Immanuël, en de engel vertelde Jozef ook dat de naam voor de zoon van Maria zou worden: Jezus. Jezus, Hij redt en Immanuël, God is met ons. Wat een boodschap:

Hij die redt, God is met ons!

Hemels licht


Mag dat licht uit de Hemel ook jouw weg wijzen? Het kan je hart raken en je hele eigen ideeën en oplossingen in het niets doen verdwijnen. Vertrouw Hem maar, Hij is bij jou, ook als het donker is. Weet je wat er dan gebeuren kan. Zo kan je al het duister verdrijven. Want wanneer je dit beseft, dan is het voor aardse principes duister in je leven. Met moeite, verdriet, zorgen of pijn. Maar in jouw blijft het licht. Want het Licht vanuit de Hemel schijnt dan in je hart. Durf jij te vertrouwen? Luister naar Zijn waarheid. Hij heeft ook voor ons een Hemels plan!


Reacties

Een reactie posten

Ik vind het leuk als je een reactie achterlaat.
Wil je wel reageren maar niet dat jouw reactie openbaar staat?
Mail gerust naar:

schrijfgelukjes@gmail.com

Populaire posts van deze blog

Zoals je bent!

Durf jij echt te zijn?
Echt zijn, voor ons mensen houdt dit in dat je kwetsbaar durft en kan zijn. Want niemand van ons is perfect.  Allemaal bezitten wij sterke kanten, talenten, dingen die ons goed af gaan. Maar daarnaast ook onze zwakke kanten, valkuilen, dingen die ons niet goed af gaan. Echt zijn zoals jij bent?!


Het vraagt moed, en vertrouwen om echt te zijn. Vooral denk ik het vertrouwen. Het diep van binnen weten: Wat ik ook fout doet, wat er ook gebeurd, ik ben veilig. Helaas maken wij allemaal van alles mee in ons leven wat het moeilijk maakt om jezelf te kunnen, of te durven, blijven.

Hoe ontneem jij het jezelf om te zijn zoals jij bent? Zeker wanneer jij je onveilig voelt kun je makkelijk, en ook heel snel, methodes toepassen waardoor je onecht wordt. Jezelf eigenlijk ontneemt om te zijn zoals jij bent. Hieronder noem ik wat voorbeelden:


Masker(s) opzetten. Je probeert goedkeuring te zoeken bij de mensen om je heen. Daarom pas jij je aan, aan de omgeving waarin jij verkeer…

De kracht van Gods Woord

Gods Woord kan mij zo verwonderen.
De veranderende kracht die het bezit, door de werking van Gods Geest. Een boek, dat al zoveel jaren geleden geschreven is, dat ondanks de leeftijd, nog steeds die kracht bezit. Ik heb de Bijbel al heel wat keren helemaal van voor naar achter gelezen (of gehoord). En toch is het nog steeds zo vaak alsof ik het voor het eerst lees. Dan mag ik weer nieuwe lagen ontdekken.


Mijn eerste transformatie
Door de werking van de Heilige Geest, kan ik Zijn Woord lezen op een manier dat het mij transformeert. Zo heeft het mij mogen laten zien wie ik werkelijk ben, in Christus. Dat heeft een hele grote verandering bij mij teweeg gebracht. Ik voelde mij namelijk waardeloos, niet gezien, en de gedachte die ik had over mezelf was: Ik ben niets, ik kan niets en zal nooit iets worden. Ik kan echt zeggen dat Gods Woord, toen ik het mijn hart binnen kon komen, mij leven heeft gegeven. Want niet alleen mijn ziel was dood, mijn leven voelde doods. Koud, donker en hopeloos.…

Is er iets onmogelijk voor Hem?!

Zie, Ik ben de HEERE de God van alle vlees; zou Mij enig ding te wonderlijk zijn?
Jeremia 32:27
Observatie van de tekst
Wauw wat een gebed van Jeremia tot God, in hoofdstuk 32 vanaf vers 16, wat een verheerlijking van wie Hij is en wat Hij kan. Ook belijdt Jeremia oprecht de misstappen van Zijn volk en hij omschrijft de situatie zoals deze is. Jeremia geeft aan dat wat God voorzegt had ook geschied is. De Heere zelf antwoord Jeremia hierop dat Hem niets te wonderlijk is.

Hoe bijzonder is dit?! Het doet mij denken aan Job, en hoe hij sprak tot God, en tegen zijn vrienden.

Voor God is niets onmogelijk, daar wordt in mijn kanttekeningen verwezen naar vers 17, het gebed van Jeremia:

Ach HEERE HEERE, zie, Gij hebt de hemelen en de aarde gemaakt, door Uw grote kracht, en door Uw uitgestrekten arm; geen ding is U te wonderlijk.

En in het vers van vandaag bevestigd God wat Jeremia aanhaalt. Als belofte om ook in deze angstige zaak op te mogen vertrouwen.

Want wees eerlijk? Als God de hemel en …