Doorgaan naar hoofdcontent

Van veroordeelde tot Zijn geliefde kindEerder schreef ik al op deze blog dat ik op mijn 12de klaar was met het geloof van mijn ouders.
Toch is het nog een hele weg geweest voor ik in mocht zien wie God voor mij wilde zijn.
Ik ben opgegroeid in een klein dorpje waar wij kerkte in de  Oud-Gereformeerde Gemeente in Nederland. 
Een gemeente die erg behoudend is en waar regels waren waar je, als je lid wilde zijn van deze gemeente, aan moest voldoen.
En als kinderen moest je ook aan al die verwachtingen en wetten voldoen.
Nou vond ik dat toen op zich niet eens zo erg, op de basisschool viel nog niet echt op hoe 'bijzonder' sommige regels waren. 
Pas rond een jaar of 12 zag ik hoe 'bijzonder' dit was, op de middelbare school, verder van huis en eigen dorp, werd wel duidelijk dat er veel meer was dan wat ik altijd geleerd had.
We vielen op in de wereld, dat niet alleen we vielen als kinderen op in de gelovige wereld.
Ik nieuwsgierig als ik was, ging op onderzoek uit, nee niet zozeer door dingen te proberen, maar door te kijken, te lezen en te praten met anderen waar bepaalde dingen vandaan kwamen.


angst

Jarenlang heb ik een worsteling gehad die ik telkens verloor, de Waarheid kon er niet door omdat ik de waarheid had gehangen aan bepaalde meningen van mensen, aan religie.
Mijn worsteling met wat ik 'geleerd' heb en mijn verlangen een relatie op te bouwen met God.
Die twee konden niet samen, de manier waarop het Woord van God uitgelegd werd en de manier van omgaan met elkaar in de gemeente waar ik opgroeide maakte het voor mij onmogelijk om met God te kunnen leven.
Ik kon er niet vrij van komen omdat ik vooral continu leefde vanuit een enorm diepe angst.
Een grote angst voor God.
Ik wist heel goed wie ik was, als geen ander besefte ik hoe slecht en mis het met mij was, niet alleen doordat ik besefte dat ik fouten maakte maar ook door de jarenlange geestelijke mishandeling die ik ervaren had, zat dit besef er heel diep in.
Dat lag alleen dichter bij de waarheid dan mijn beeld over hoe God mij zag en wie Hij was.
Als ik bedacht hoe God naar mij keek, dan brak het zweet mij uit, nachtmerries heb ik gehad waarbij ik vanaf mijn voeten verbrandde, voor mij was er alleen nog maar één plek, de hel.
Wat een angst.
En daar liep ik alleen mee, want Hij die mij hierbij helpen kon durfde ik niet aan te spreken, durfde ik niet om hulp te vragen.

ommekeer

Eindelijk op mijn 26ste, na een urenlang gesprek met een vriendin, buiten in de tuin, kon de Waarheid tot mij doordringen.
Vanaf toen is mijn leven zo veranderd, ben ik enorm veranderd en sta ik zo anders in het leven, in de wereld!
Geen angst meer maar een open staand hart dat verlangt naar meer van God, dichter bij God en een enorme dankbaarheid voor dat wat God voor mij heeft gedaan en nog steeds doet.
Er begon een ontdekkingsreis naar wie  God is voor mij!
Niet meer geleid en gestuurd door mensen, maar ik mocht Hem leren kennen door Hem zelf.
Door Jezus die duidelijk aan de wereld heeft laten zien wie Hij was.
En als je Jezus kent dan ken je de Vader.
Een leven geleid door de Heilige Geest, die op mooie en krachtige manier werkt in en door mij.
Naast dat er een reis begon om God te leren kennen, begon er ook een ander proces, Hem volgen.
Wat vraagt God nu van mij?
Waarom en voor wie doe ik wat ik doe?

met God overwinnen

Alles wat ik geleerd had, hoe het allemaal hoorde, het zat zo vast in mijn hoofd maar geloof bevind zich als eerste in je hart en via je hart, de motor van je lichaam zal het zich gaan verspreiden naar je hoofd en je tong.
Eindelijk durfde ik tot God te komen, met dat donkere en vieze hart van mij, durfde ik het aan Hem te geven die er de Maker van is en kon ik mijn verlangen uitspreken richting Hem, wilt U het reinigen, vullen en voor altijd vast houden?
Met God in mijn hart kon ik uiteindelijk de aangeleerde angsten overwinnen.
Als ik op zondag lekker buiten liep te wandelen voelde ik mij zo slecht, wat doe je hier buiten Petrina?
Allemaal aanklacht zat er in mijn hoofd.
Ik bad tot God en vroeg of Hij mij wilde laten weten wat ik daarmee moest doen.
Uiteindelijk voelde ik, blijven wandelen tot je deze leugen niet meer hoort, want dat is het, een leugen.
Geniet van dat wat Ik gemaakt heb en leef.
Wat was het lastig om die gedachten kwijt te raken, wat heb ik lang gewandeld, maar het is gelukt.
Het voelde als bevrijding.
Zo ging het eigenlijk met zoveel als je bedenkt hoe het er aan toe ging, er waren heel veel uiterlijke regels om aan te houden, daarnaast was er ook een bepaalde manier van het Woord verklaren waar ik veel moeite mee had.
Ook daarin heb ik het moeilijk gehad, hoe bedoeld God het?
De aangeleerde dingen uit de kerkelijke gemeente loslaten en met God op zoek gaan naar de waarheid.
Ook dat was wel zwaar en een hele weg.
Ik kwam er achter hoe diep bepaalde gedachten patronen kunnen zitten.
Telkens opnieuw kwam ik bij de vraag uit, hoe kom je bij die mening Petrina, heb je dat maar aangenomen of is dat van God.


zoekt en je zult vinden


Dat gesprek 2 jaar geleden wat echt uren geduurd heeft, is zo goed geweest!
Het liet mij zien vanuit de Bijbel dat God naar deze wereld kwam om te redden en niet om te veroordelen, nee ook het doel met mij was niet mij te veroordelen, maar om mij te redden.
Jezus heeft alles doorstaan uit liefde van Zijn schepping.
Ja dat deed Hem pijn, en God voelt wel degelijk pijn en verdriet, want ik ben er van overtuigd dat Hij de enige van alle goden is die gevoel heeft.
Maar dat gevoel komt niet uit woede en toorn, zolang jij leeft komt dat vanuit een liefde en vanuit een verlangend hart om jou te mogen begroeten als Zijn geliefde kind!
Als jij zoekt naar een weg om God in je leven te mogen ervaren en inziet dat je het bloed van Zijn Zoon Jezus nodig hebt om je vieze hart schoon te maken, wees niet bang, Hij zal geen moment toornig zijn.
Hij zal jou een nieuw kleed schenken, een ring als teken en zegel van een oneindig verbond, een lam laten slachten en er zal feest zijn in de Hemel.
Dat wat je leert, waar je mee opgroeit is bepalend voor je beeld van God, voor je beeld van jezelf. Maar welk beeld je ook hebt, als je verlangt naar een beeld van waarheid en dat ook kenbaar maakt dan zal je waarheid ontdekken!


Reacties

  1. Dank je wel voor je getuigenis. God buigt zich zo diep naar ons toe, in Zijn liefde. Hij heeft je gevonden - zo bang als je was.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Dankbaar voor wie Hij is, en ook mag zijn in mijn leven! Bijzonder om te ervaren.

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie plaatsen

Ik vind het leuk als je een reactie achterlaat.
Wil je wel reageren maar niet dat jouw reactie openbaar staat?
Mail gerust naar:

schrijfgelukjes@gmail.com

Populaire berichten van deze blog

Woordvrouw challenge afgerond

In deze blog wil ik de laatste resultaten van de woordvrouw challenge met jullie delen. Het zijn nog een paar creatieve uitwerkingen geworden. Met als afsluiter een hele persoonlijke waar ik over geschreven heb in mijn blog van deze week: Veranderd leven door een leven met God. Kijk en geniet weer mee:

Dag 28: Dorcas of Tabitha Ze deelde met de arme mensen om haar heen. Een vrouw die bekend stond en een naam had ik haar dorp, Joppe. Dat ze veel goeds deed en vaak aalmoezen gaf. Hoe staan wij bekend? Wat kunnen wij doen voor de armen, zodat het beter verdeeld word wat er op deze wereld is? Dorcas word ziek, komt te sterven en dan pas werd Petrus geroepen. Niet om haar uit de dood op te wekken, dat lezen we niet. Petrus kwam aan en ging bidden. Zocht verbinding met zijn Vader in de Hemel en sprak: Tabitha, sta op! 
Dag 29: Talitha het 12 jarige meisje
Jezus ontmoette Jaïrus die Hem meevroeg naar zijn huis. Zijn dochter was erg ziek. Daar ging de hele menigte op reis. Midden in dit verhaal z…

Rustig slapen in de stormen van het leven

In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE,  doet mij veilig wonen. Psalm 4:9
Deze Bijbeltekst haalde een cliënt van mij gisteren aan. Alleen met Zijn vrede zijn wij veilig, altijd. Het was een bijzonder gesprek waar het ging over God, en God alleen. Alles is er enkel door Hem, alle mensen zullen ooit staan voor Hem. Hij vertelde toen dat je toch werkelijk alleen maar rustig kan slapen als je weet dat je voor Hem kan staan. Daar ben ik zeker van overtuigd, het was een bijzonder gesprek ook al keken we totaal anders naar bepaalde aspecten van geloof. Het zette mij aan het denken en mijn gedachten hierover wil ik delen met jullie in deze blog. Jezus sliep in vredeAls ik denk aan gerust en in vrede slapen, dan denk ik aan Jezus. Midden in die aardse storm, de angst om te vergaan slaapt Hij. De discipelen waren helemaal in paniek. Ervaren vissers, gewend om met de golven om te gaan, waren bang van de storm. Ze keken naar de aardse kracht. Zagen zij Jezus als mens of…

Gezin om de Bijbel: In vuur en vlam door de Heilige Geest

Vanaf nu willen we gezinsmomenten houden rondom het thema van de Heilige Geest. Dankzij de komst van de Heilige Geest zijn wij namelijk geen wezen meer, maar kinderen van de Vader. Toch kan dit best een lastig onderwerp zijn voor kinderen. Wat weten ze ervan? Hoe denken ze erover? Ik weet dat er mensen zijn die denken dat de Heilige Geest nu niet meer werkt, of dat er mensen zijn die bang zijn van de werking van de Heilige Geest. Maar het is juist zo'n mooi onderwerp om bij stil te staan. Het maakt ons zo rijk! Daarom wilde wij hierover met elkaar praten, lezen, zingen, werken en bidden.

Jezus spreekt over de Heilige Geest
We lazen uit Handelingen 1 waar Jezus spreekt over de komst van de Geest. Hier word al verteld wat de Geest in ons kan doen.

Handelingen 1:8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal;  en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

De Heilige Geest zal een kracht in…